донације


Конто рачуни Црквене општине Луцерн


Текући рачун:
Драга браћо и сестре на Црквеноопштински текући рачун можете упалатити ваш прилог за Црквену општину у Луцерну на име парохијала, прилога за календар и друге прилоге. Вашим прилогом помажете живот и рад наше Црквене општине.

Број текућег рачуна: CH71 0077 8011 0521 9750 6

Рачун Парохија Луцерн

Грађевински рачун:
Уплатом на Црквеноопштински грађевински рачун помажете куповину Црквеног центра у Перлену. Прилози на овај конто се користе искључиво у сврку куповине и уређења центра у Перлену.

Број грађевинског рачуна: CH16 0077 8164 4006 7200 2

Рачун за Прилог за куповину Цркве у Перлену

За Вашу финансијску помоћ Управа црквене општине у Луцерну Вам се искрено захваљује.

Црквена Општина Луцерн